چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
شماره: 627 - 1397/02/25 - صفحه: 1
عکس موجود نیست از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی
حمایت می‌کنیم برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان آغاز روکش آسفالت 9 معبر اصلی در شهر کرمان همه در یک کشتی نشسته‌ایم
ضرورت ایجاد زمینه‌ی تعامل دوسویه بین رسانه‌ها و شهرداری پیاده‌راه‌سازی
الگوی بومی می‌خواهد برای سامان‌دهی فضای میانی میدان آزادی تصمیم‌گیری شد سیدرضا میرحسینی«سرپرست مدیریت ارتباطات 
و امور بین‌الملل شهرداری» شد بـروفـردا بیـا! 
رمضان سوزاننده‌ی گناهان 
نگاهی به نمایشگاه نشانه‌ها