چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 31 تیر 1397
شماره: 632 - 1397/04/26 - صفحه: 1
عکس موجود نیست ضرورت رسیدگی دفاتر تسهیل‌گری به مسایل حاشیه‌نشینی عوامل شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی به دادسرای کرمان احضار شدند جنگ شادی در شهربازی کرمان برگزار شد بسته‌ی پیشنهادی شهردار کرمان برای رونق‌ِ ساخت‌و‌ساز تصویب شد تشویق مردم به ساخت‌‌و‌ساز با تعدیل عوارض صدور پروانه‌ی ساختمان ساخت مسیر تندرستی 
در بولوار جمهوری‌اسلامی بیش از 130هزار قالب جدول تولید شد توسعه‌ی کرمان، نیازمند سرمایه‌های مادی و معنوی فراتر از استان من سکوت خویش را گم کرده‌ام
زندگی شهری، فضایی سبز می‌خواهد برنامه‌های فرهنگ‌سراهای شهرداری کرمان تشریح شد برنامه‌های فرهنگ‌سراهای شهرداری کرمان تشریح شد شهرداران محله 
در خانه‌های فرهنگ مستقر می‌شوند