چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 5 اسفند 1397
شماره: 631 - 1397/04/12 - صفحه: 4
عکس موجود نیست برگزاری جشنواره‌هایی در بوستان‌های شهر 
در تابستان امسال
افزایش نرخ سرویس مدارس و بلیط اتوبوس