چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 5 اسفند 1397
شماره: 631 - 1397/04/12 - صفحه: 12
عکس موجود نیست شورای راهبردی، تخصصی و ورزشی باشگاه ورزشی شهرداری تشکیل می‌شود محمود ایرانمنش، مدیر سرمایه‌گذاری شهرداری شد علی‌اصغر رضایی، سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری شد مرتضی امیرشکاری، سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری شد عبدالهادی طاهری، سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شد حسین آهنگ بهادر، سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان عمران شد