چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

دوشنبه 23 مهر 1397
شماره: 633 - 1397/05/09 - صفحه: 4
عکس موجود نیست اصلاح و مُضرس آسفالت معابر کرمان 442 عملیات 
توسط آتش‌نشانان کرمانی انجام شد
سگمنت‌های پل‌ها در حال تولید است