چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شنبه 21 تیر 1399
شماره: 643 - 1397/12/11 - صفحه: 2
عکس موجود نیست توسعۀ شهری
 از مسیر فرهنگ از کارکرد مدیران زن در شهرداری راضی‌ترم کرمان‌شهر باید صدای مردم باشد کرمان‌شهر مسایل قانونی را به شهروندان اطلاع‌رسانی کند توسعۀ شهری
 از مسیر فرهنگ