چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شنبه 21 تیر 1399
شماره: 643 - 1397/12/11 - صفحه: 3
عکس موجود نیست فرهنگ‌سازی در خصوص وظایف شهروندی 
ضروری است نشست تخصصی «شهر انسان‌محور» ارایۀ آموزش‌های شهروندی