چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 10 فروردین 1399
شماره: 668 - 1398/10/10 - صفحه: 1
عکس موجود نیست راندن در جادۀ تقلب شهربازی کرمان فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری  میراثی ماندگار برای شهروندان فردا تلاش دولت در جهت روان‌سازی 
حرکت شوراهای اسلامی شهر و روستا هنرمندان کرمان در مدیریت شهری مشارکت کنند تک‌سرنشین‌ نباشیم نگاه ویژه به ورزش کارکنان شهرداری ضرورت دارد وقتی دست‌ها می‌گریند  تغيير خوب است، اگر بشود!