چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

دوشنبه 5 اسفند 1398
شماره: 668 - 1398/10/10 - صفحه: 4
عکس موجود نیست تلاش دولت در جهت روان‌سازی 
حرکت شوراهای اسلامی شهر و روستا هنرمندان کرمان در مدیریت شهری مشارکت کنند افزایش سهمیه سوخت خودروهای ون 
آغاز هرس درختان شهر کرمان 228 نفر در شهر کرمان فوت کردند