چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 2
دادستان عمومی و انقلاب کرمان:
دست زمین‌خواران کوتاه شد
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از رفع تصرف 4000 اراضی ملی و کشاورزی خبر داد و گفت: متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، دادخدا سالاری افزود: با همکاری شهرداری کرمان در مناطق چهارگانه‌ی شهرداری بیش از 4000 اراضی ملی و کشاورزی رفع تصرف و دست زمین‌خواران سودجو از تعرض به اراضی ملی و دولتی کوتاه شد و متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی با اشاره به ارزش افزوده‌ی زمین در شهر کرمان اعلام کرد: زمین‌خواران به‌صورت شبانه جهت تصرف اراضی ملی و جنگلی حاشیه‌ی شهر کرمان به این مناطق هجوم و دست‌درازی کرده‌اند که با توجه به تدابیر قضایی و انتظامی اتخاذ شده ۴۹ مورد عملیات توسط فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان و در قالب چندین اکیپ و تیم ویژه به‌صورت شبانه‌روزی انجام شده است.