چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 2
معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان:
اورژانس‌های اجتماعی استان کرمان از 10 به 17 مرکز افزایش یافت
معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان با تأکید بر توانمندسازی فرزندان شبه‌خانواده گفت: سیاست و اولویت کاری در حوزه‌ی شبه‌خانواده‌ی سازمان بهزیستی، حمایت از فرزندان مراکز بعد از ترخیص و بازگشت به جامعه است.
به کرمان‌شهرآن‌لاین، عباس بلندی با اشاره به افزایش تعداد اورژانس اجتماعی استان کرمان از 10 به 17 مرکز بیان کرد: با توجه به قانون برنامه‌ی ششم توسعه و در راستای سامان‌دهی آسیب‌های اجتماعی و کاهش مشکلات خانواده‌ها، باید برنامه‌ریزی ویژه داشته باشیم.
وی گفت: با توجه به واگذاری مسئولیت کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، در تقسیم کار ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی به سازمان بهزیستی، تاکنون چندین جلسه در استان کرمان در همین راستا برگزار و فعالیت‌های مفیدی انجام‌شده است.
عباس بلندی با مهم دانستن ارائه‌ی خدمات در مهدهای کودک گفت: روسای شهرستان‌ها باید به فعالیت‌های مربوط به مهدهای کودک که با اقشار حساس و الگوپذیر جامعه سروکار دارند، توجه ویژه داشته باشند.