چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 3
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مطرح کرد:
میزان مصرف آب شرب در فضای سبز بین پنج تا هشت درصد
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان میزان مصرف آب شرب در فضای سبز را بین پنج تا هشت درصد دانست.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، ایمان سیف‌الهی با توجه به نیاز آبی بالا، چمن اسپرت حذف و گیاهان مقاوم و سازگار جایگزین می‌شود، گفت: به‌منظور مدیریت آب، از درختان و گیاهان پوششی سازگار و مقاوم با نیاز آبی کم در فضای سبز کرمان استفاده می‌شود.
وی افزود: بر این اساس در پارک‌هایی که به تازگی احداث شده، از چمن اسپرت استفاده نشده است.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان با اشاره به طراحی متفاوت پل‌های جدید با پل‌های قدیمی گفت: برای فضای سبز این مناطق از پوشش گیاهی و درختچه استفاده می‌شود.
سیف‌الهی هم‌چنین از به‌کارگیری روش‌های آبیاری تحت فشار در فضای سبز کرمان خبر داد و بیان کرد: در زمینه‌ی گسترش شبکه‌ی آب خام و جداسازی سامانه‌های آبیاری فضای سبز از آب شرب، اقدامات فراوانی انجام شده است.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز با اشاره به حفاری‌ها و لوله‌کشی‌های انجام شده گفت: سعی شده در مناطقی که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود، با به‌کارگیری سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و کاشت گیاهان مقاوم مصرف آب به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند.