چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 3
قسمتی از پیاده‌روی خیابان استقلال فرش موزائیک شد
شهردار منطقه سه گفت: قسمتی از پیاده‌روی خیابان استقلال فرش موزائیک شد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، منصور ابراهیمی افزود: در ادامه‌ی روند زیرسازی و به‌سازی اطراف تقاطع غیرهم‌سطح آزادی، فرش موزائیک ضلع شرقی خیابان استقلال (نبش کوچه شماره هشت) در حال اجراست.
وی ادامه داد: در این طرح که 1100 مترمربع آن انجام و مابقی در حال اجراست، از سنگ گرانیت استفاده شده است.