چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 8
آن
آن‌چنان زی که بمیری، برهی
نه چنان زی که بمیری، برهند...
سنایی غزنوی

ﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ، ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺷﻮﯼ ﺑﯽ‌ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ
ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮﯾﻪ‌ﯼ ﺑﯽ‌ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ می‌کنی
ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ