چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 631 تاریخ: 1397/04/12 صفحه: 1
مدیرعامل شرکت آبفار کرمان:
ساکنان روستاها از آب شرب برای کشاورزی استفاده نکنند
مدیرعامل شرکت آبفار کرمان گفت: 2000 روستای استان کرمان در تابستان امسال با تانکر آب‌رسانی می‌شوند.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، علی رشیدی با اشاره به افت منابع آبی در تمام کشور گفت: ما درشرایط بحرانی وکم‌آبی شدید هستیم و اوضاع تامین و توزیع آب روزبه‌روز خطرناک‌تر می‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفار استان کرمان افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان با تشکیل کمیته‌های سازگاری با کم‌آبی تلاش دارد مردم را بیش‌تر نسبت به بحران موجود حساس کند.
رشیدی تصریح کرد: 849 روستا در تابستان امسال با کمبود شدید آب روبه‌رو هستند و پیش‌بینی ما این است که بیش‌تر منابع آب‌های سطحی را در تابستان از دست می‌دهیم.
وی با بیان این‌که آب‌بها در روستا پایین‌ترین نرخ را دارد و مردم به‌دلیل نبود آب کشاورزی در برخی مناطق، به‌ناچار از آب شرب برای کشاورزی و سایر مصارف استفاده می‌کنند، گفت: در تعداد زیادی از روستاها تامین آب با توزیع آن هم‌خوانی ندارد؛ در واقع در تعداد زیادی از روستاها نیاز مصرفی روستا تامین می‌شود، اما در نهایت در مصرف کمبود داریم که به‌دلیل همین مصارف غیرمجاز است.
رشیدی بیان کرد: از مردم روستاهای استان کرمان خواهش می‌کنم برای گذر از بحران کم‌آبی تابستان، به شکل جدی صرفه‌جویی و مصارف خود را کنترل کنند.