چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 643 تاریخ: 1397/12/11 صفحه: 4
با همکاری واحد سلامت و طب‌ کار شهرداری؛
کارگران سازمان مدیریت پسماند دوره‌ای معاینه می‌شوند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: معاینات دوره‌ای کارگران و راننده‌های خودروهای حمل زبالۀ سازمان مدیریت پسماند، با همکاری واحد سلامت و طب‌ کار شهرداری کرمان انجام می‌شود.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، محمدرضا قربانی افزود: با توجه به حفظ و ارتقای سلامت کارکنان سازمان مدیریت پسماند و هم‌چنین تأکید معاون خدمات شهری شهردار در این رابطه، آزمایش‌های دوره‌ای شامل خون، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، تست قلب و ریه، برای کارگران و رانندگان خودروهای سنگین و حمل زباله سازمان پسماند، با هدف انجام معاینات پیشگیرانه، انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که کارگران شهرداری از سرمایه‌های جامعه هستند و حفاظت و حمایت آن‌ها، وظیفۀ شهرداری است، افزود: انجام این‌گونه آزمایش‌ها برای کارگران سازمان مدیریت پسماند به‌دلیل شرایط ویژۀ کاری آن‌ها، ضروری است؛ چراکه این اقدام موجب شناسایی بیماری و جلوگیری از به خطر افتادن سلامت کارگران می‌شود.