چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 662 تاریخ: 1398/08/14 صفحه: 3
انتصاب‌های جدید در شهرداری کرمان
طی احکام جداگانه‌ای ازسوی شهردار کرمان، سرپرست‌های سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، آتش‌نشانی و خدمات و ایمنی و مدیریت آرامستان‌های شهرداری کرمان معرفی شدند.
به گزارش کرمان‌شهر‌آن‌لاین، طی احکامی جداگانه ازسوی سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان، «هادی خدادادی» به‌عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری، «عبدالهادی طاهری» به‌عنوان سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری، «رضا میرزایی» به‌عنوان سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات و ایمنی شهرداری و «علی عسکری» به‌عنوان سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری کرمان معرفی شدند.