چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 662 تاریخ: 1398/08/14 صفحه: 3
در نشست کمیتۀ تخصصی نام‌گذاری معابر شهری؛
10 معبر شهر کرمان نام‌گذاری شد
نشست کمیتۀ تخصصی نام‌گذاری معابر شهری کرمان، با حضور اعضا در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان برگزار شد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، در این نشست حدود 10 معبر با رویکرد توجه به بخش‌های ارزشمند جامعه ازجمله شهدا، مفاخر و نام‌های نیک، نام‌گذاری شد.
هم‌چنین در این نشست مقرر شد در راستای حل مشکلات مردم در زمینۀ نام‌گذاری معابر، کمیتۀ تخصصی نام‌گذاری معابر هرماه دوبار برگزار شود.
لازم به ذکر است؛ مصوبات کمیتۀ تخصصی نام‌گذاری معابر شهری، برای تصویب نهایی، به شورای اسلامی شهر کرمان ارسال می‌شود.