چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 662 تاریخ: 1398/08/14 صفحه: 1
دیار کریمان همچنان میزبان جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران؛
ایـرانـی‌نـوازی در کـرمـان
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از 16 تا 19 آبان‌ماه جاری در کرمان برگزار می‌شود. کرمان در این جشنواره میزبان استادان، پژوهشگران، حافظان و خالقان موسیقی اقوام و مناطق مختلف ایران است که زیر آسمان کویر خواهند نواخت. در جشنواره امسال البته چند گروه از کشورهای همسایه نیز حضور دارند که اولین قدم در جهت گستردگی بیشتر جغرافیای فرهنگی ایران دراین جشنواره در سال‌های آتی است. به همین مناسبت در این شماره کرمان‌شهر به چاپ ضمیمه‌ای پیرامون این جشنواره و در توضیح برنامه‌های آن اقدام کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.