چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 668 تاریخ: 1398/10/10 صفحه: 3
یادداشت مهمان
در شهریور ماه سال 1387 مهدی محبی کرمانی طی نامه‌ای به مهندسین مشاور طرح احیای بافت کهن به موضوعی اشاره می‌کند که هنوز و همچنان مشکل شهرداری و نهادهای عمومی و دولتی در باززنده‌سازی بافت کهن و تاریخی کرمان است. توگویی مردم کرمان به قول و قرارهای شهرداری و نهادهای دولتی باور ندارند! و...
از آقای محبی کرمانی که مقدمه نامه یادشده را برای چاپ در اختیار کرمان‌شهر قرارداد، سپاسگزاریم و بازخوانی این متن را در کنار گفت‌و‌گو با شهردار منطقه 5 (بافت تاریخی،)خالی از لطف و اهمیت نمی‌دانیم.
یادآور می‌شویم مهدی محبی کرمانی، موسس و اولین مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان بوده است.