شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 2
رییس شوراهای حل اختلاف استان کرمان خبر داد:
رشد 9 درصدی تعداد پرونده‌های مختومه‌ی شوراهای حل اختلاف
معاون قضایی رییس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت: در سال گذشته تعداد 170 هزار و 644 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان کرمان شده که نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است و در مجموع تعداد 171 هزار و 241 پرونده با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده که نسبت به سال 1394 رشد چشمگیر 9 درصدی داشته است.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، مهدی تقی‌زاده با بیان این‌که در استان کرمان 331 شعبه‌ی شورای حل اختلاف در 30 حوزه‌ی قضایی فعال‌اند، ادامه داد: از این تعداد 113 شورای شهری، 116 شورای شهری صلحی و تعداد 102 شورای حل اختلاف روستایی است.
وی درباره‌ی نوع و کیفیت پرونده‌های مختومه‌ی شعب شوراهای حل اختلاف استان گفت: در سال 1395 از مجموع پرونده‌های مختومه 14 درصد با مصالحه‌ی حقوقی، 43 درصد با صدور رأی حقوقی، 14 درصد با مصالحه کیفری، 19 درصد با صدور رأی کیفری و 9 درصد با قرار عدم صلاحیت مختومه شده است.
وی بیان کرد: از کل پرونده‌های واردشده به شوراها اعم از پرونده‌های قابل سازش و غیرقابل سازش در سال 1395 تعداد 48 هزار و 254 پرونده به‌صورت مصالحه مختومه شده که درصد آن نسبت به‌کل پرونده‌های مختومه، 28 درصد و نسبت به پرونده‌های حقوقی و کیفری قابل مصالحه 43 درصد است.