شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 1
به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار
خبررسانی به نیت ترویج خیر
خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبیت و ابدی می‌كنند.
گزارش‌گری و خبررسانی، یك حرفه‌ی با ارزش است.
خبرنگاری كه در دشوارترین مناطق وارد عرصه‌ی خبررسانی می‌شود و خود را به آب و آتش می‌زند، نمی‌شود فرض كرد او صرفاً در صدد فرونشاندن آتش كنجكاوی شخصی است، یا برای به دست آوردن یك مابه ازای مالی تلاش می‌كند.
هر حادثه وقتی در چاردیواریِ سكوت و بی‌اعتنایی و غفلت قرار بگیرد، خواهد مرد و فراموش خواهد شد. پایدار شدن حوادث بستگی دارد به این كه مبلّغان و خبررسانانی امین، صادق و با انگیزه داشته باشند.
به مساله‌ی خبررسانی باید به این چشم نگاه كرد كه به نیت ترویج خیر باشد.
در دعا می‌خوانیم: «افضل زاد الرّاحل الیك عزم ارادة»؛ برترین توشه‌ی رهروان این راه، عزم و اراده است. اگر این اراده و عزم وجود داشته باشد، نیروها در وجود انسان به كار می‌افتند؛ استعدادها شكوفا می‌شوند و فكر و جسم - هر دو - كار می‌كنند. ... كار كسانی كه در عالم خبر و گزارش و كارهای ذهنی و فكری در ارتباط با مردم هستند، از این جهت بسیار اهمیت پیدا می‌كند.

گزیده‌ای از سخنان رهبر معظم انقلاب