شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 1
استان کرمان در حوزه‌ی امنیتی و انتظامی برتر شد
استان کرمان بر اساس ارزیابی شاخص‌های تعیین‌شده‌ی مرتبط با حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور، رتبه‌ی برتر کشوری را کسب کرد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، در سمینار یک‌روزه‌ی معاونان سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، از کرمان به‌عنوان استان برتر در حوزه‌ی امنیتی و انتظامی کشور تقدیر شد.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور با اهدای لوح سپاس از اقداماتی که در استان کرمان برابر ارزیابی شاخص‌های تعیین‌شده مرتبط با حوزه معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور انجام‌شده، تقدیر کرد.